DSC 4951 Grupp

Deltagarna på mötet var eniga om att arbetet bör fortsätta för att förverkliga drömmen om en idrottshall.


TAIK:s nya styrelse består efter årsmötet av: Gunilla Axelsson, Ulrika Sandström, Emma Grönlund, Anders Helmersson och Markus Nyberg.

Ordförandeposten är vakant men styrelsen gavs fria händer av årsmötet att lösa den frågan på bästa sätt under året.

Stipendiet för särskilt värdefulla insatser i TAIK:s anda utdelades i år, i hård konkurrens av många andra ledare, till Therese Gottnersson.”

Foto: Nils-Åke Sandström