Fiskekort kan köpas på flera ställen, bland annat hos Sture Edberg, Lngviksvallen 75,  med mobiltelefon 072-5303344 eller 072-7450584.    Där finns också en båt med besnin- och elmotorer att hyra.

Kartlänk till Sture Edberg, Långviksvallen 75


Priser fiskekort år 2023

Barn och ungdomar under 16 år: gratis fiske

Dagkort: 40 kr/dygn per person

7-dagars veckokort: 70 kr per person

Årskort, kalenderår: 300 kr per person

Familjekort för fast boende kring sjön: 300 kr per kalenderår

Gästkort (gäller om årskort finnes, en gäst per tillfälle): 150 kr per kalenderår

 

Hyra båt & motorer hos Sture Edberg

Hyra 5 meter båt inkl. 2,5 hk fyrtaktare samt elmotor och ett 100 Ah batteri: 400 kr/dygn.

Roddbåt med elmotor: 100 kronor/dygn enbart båt, 250 kronor/dygn med elmotor med batteri.

5 meter båt5 meter båt med 4-takt motor och elmotor: 400 kr/dygn. 

Djupkarta för nedladdning 


För djupkarta klicka här. (1,8 MB)


Tavelsjön är Umeå kommuns största sjö. Ett litet 'nnanhav' med spännande bottenförhållanden, där det växlar kraftigt mellan grundområden och riktiga djuphålor. 

Om sjön 


Sjön ligger drygt 2 mil från Umeå, invid Vindelnvägen. Omgivningen är delvis starkt kuperad. I väster ligger det branta Tavelsjöberget, som är ett populärt utflyktsmål. En vandringsled tar dig upp till toppen på berget. Utsikten därifrån är milsvid, där finns också några utmarkerade grottor invid leden som är värda ett besök.

Tavelsjön är en spricksjö. Det går en förkastningslinje genom sjön, som gett upphov till en intressant botten. Det är stora variationer i djup och en serie djuphålor avlöser varandra längs sprickan. Beroende på årstid, väderförhållanden etc hittar man ansamlingar av fisk i hålorna, branterna eller uppe på grundområdena.

Omkretsen är omkring 2 mil. Det finns fyra öar, Långön, Granön, Lövön och Storön.

Tavelsjöodjuret

Sedan finns det också - i alla fall om man ska tro ett antal verderhäftiga vittnen - ett 'odjur'. I alla fall något som många säger sig ha sett och inte kunnat ange förklaringen till.

Fisket

Sjön är ett populärt sommarvatten, men den besöks också vintertid av många isfiskare.

Gädda, abborre, sik och mört är de vanligaste arterna i sjön, men det finns också bl a lake, öring och gös. Den sistnämnda inplanterades hösten -90, utöver några äldre inplanteringsförsök.

I grova drag är norra halvan av sjön djup (stora delar är 10 meter eller djupare) och den södra halvan långgrund (mestadels 2,5-5 meter). Genom detta sträcker, som sagt, ett stråk av djuphålor diagonalt genom sjön.

Sommarfisket

Båt kan hyras på flera platser runt sjön, bl a Sundlingska Gården vid Sand, nordvästra hörnet av sjön. Det går också att fiska från land på några sträckor, där vassbältena inte är allför omfattande.

Fiskevårdsområdet har tagit fram en karta som medföljer fiskekortet, där djuphålorna och grunden framgår.

Den som gillar att trolla/ro drag kan t ex testa sträckan från Granön och norrut längs Vindelnvägen. Här ligger hålor på rad i riktning mot badplatsen vid Sundlingska Gården. Utanför Signilsbäck lutar botten brant, här finns också djupråkar på runt 30 meters djup.

Just utanför djupstråket ligger ett grund, kallad Tarmgrundet, där det kan vara värt att göra några extra rundor, eller stanna upp och kasta för hand. Grundet ligger ca 250 meter från land, mellan Signilsbäck och Storön.

Från den tidigare nämnda Granön sträcker håligheter också i andra riktningen, mot Umeåhållet. Hålorna ligger i direkt anslutning till öarna (bl a mellan Granön - Långviken, mellan Lövön - halvön Kammen, längs västra stranden på Långön och Munkholmen, och vidare söderut). Det kan därför vara värt att kryssa runt bland öarna och testa uppe på såväl flakområdena som hålorna och inte minst kantzonerna.

Många storgäddor har landats under årens lopp. För gäddfiskaren är ett tips att - utöver de nämnda hålorna - givetvis också testa invid de stora vassbältena längs stränderna.

Vinsterfisket

Vintertid är pimpelfisket efter abborre bra i stort sett hela den isbelagda perioden. Generellt bedrivs mycket av vinterfisket längs stränderna. När snödjupet ökat är ett tips att gå ut på isen vid 'midjan' på sjön, i höjd med Granön. Här är gångsträckan från Vindelnvägen kort. Härifrån når man också snabbt öarna i mitten av sjön, om man känner för att testa grundområdena och hålorna intill.

Abborrens ståndplatser varierar, så man kan få testa på flera olika djup innan det blir kontakt. Sent på vintersäsongen, då kallt vatten rinner ned i spickor och hål i isen, tenderar abborren att söka sig djupare och kan koncentreras i hålorna.

Ett annat vinterfisketips är siken, särskilt när de allra första isarna lagt på förvintern. Siken tas på t ex mormyshka, bl a i Svartviken i norra delen av sjön, just utanför vassarna.