Kalender

Månadsvy
Efter månad
Weekly View
Efter vecka
Search
Sök
Ladda ner som iCal-fil
Tavelsjö ByaNät årsstämma 22 juni 2021
Tisdag, 22. Juni 2021, 18:00
Träffar : 319
av Mårten Edberg

Tavelsjö byanätKallelse till ordinarie stämma

Tisdag 22 juni 2021 klockan 18.00

Tavelsjö Wärdshus, gräsmattan mot sjön

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

Verksamhetsåret 2020 har varit speciellt. För enskilda och för TBN. Pandemin håller oss fortfarande i ett visst ”grepp” men möjlighet att träffas utomhus finns dock. Därför genomförs även årets stämma utomhus, på gräsmattan mot sjön nedanför Tavelsjö Wärdshus. Stämman är senarelagd och om vädrets makter är med oss bör det gå bra att genomföra stämman den kvällen. Men alla som deltar bör välja kläder utifrån det väder som då blir aktuellt.

TBN har idag nästan 1100 anslutna fastigheter i och med den genomförda utbyggnationen under 2020. Och flera tillkommer. Det har skett med god kontroll av ekonomi och systemlösningar. Styrelsen vill informera er mer om det vid årsstämman.

Föredragningslista och valberedningens förslag bifogas kallelsen och finns ävenså tillgänglig via ByaNät-portalen www.bygdeportalen.se efter den 12 juni.

Utöver stadgeenliga ärenden, kan andra ärenden också bli aktuella att ta upp.

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TBN bjuder på fika!

Välkomna!

 

 

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Direktsändning planeras via Facebook!

För att så många medlemmar som möjligt ska kunna följa vad som händer under stämman planeras en direktsändning. Men observera att då kan man lyssna av stämman men inte aktivt delta i mötesprocessen med omröstningar m.m. Vid frågor om detta, kontakta Medlemsservice på telefon 070-3235614.

 

 

 

Föredragningslista

Årsstämma tisdag 22 juni 2021,

Gräsmattan nedanför Tavelsjö Wärdshus

1. Öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Val av justerare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Motioner.

14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

15. Budget.

16. Medlemsavgift för år 2022.

17. Övriga avgifter.

18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

19. Val av revisorer och suppleanter.

20. Val av valberedning.

21. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

22. Avslutande.

Tillbaka