Föräldraföreningens årsmöte beslutade att inrätta "Trivselfonden", en fond för insatser (aktiviteter och material) som gynnar trivseln på skolan. Styrelsen bjuder in eleverna att löpande under året söka pengar ur fonden. Avsikten är att fonden ska kunna dela ut ca 5000 kr per läsår. Mer info om fonden finns på anslag i skolan.