7 söndagskvällar från 24 juni till 5 augusti 2007.

Platsen är Sundlingska Gården vid Tavelsjöns strand.

Frivilligt inträde – servering.

24 juni börjar 18.00 med Friluftsgudstjänst. P-D Carls-son och Elisabet Carlsson.


Danskurstimme

Varje danskväll börjar med 1 timmes utlärning av en gammeldans per kväll kl. 19.00-20.00 och sedan 2 timmar gammeldans.

Ragne Jakobsson spelar de flesta utlärningskvällarna och de danser som lärs ut är schottis, polka, snoa, vals, hambo, masurka och polska.


Spelmän

24/6 Hänna je vi, Skellefteå spelmansgille
1/7 Tavelsjö svänggäng
8/7 Tavelsjö svänggäng
15/7 Bjurholms spelmansgille
22/7 Vindelådalens spelmän
29/7 Umebygdens spelmansgille
5/8 Lycksele spelmansgille

Arrangör: Tavelsjö hembygdsförening och Sundlingska Gården. Umeå kommun och Studieförbundet Vuxenskolan stödjer verksam-heten finansiellt.

Affisch för utskrift hämtas här.