Verksamhetsberättelsen kan hämtas här (pdf-format, 1,51 MB)