DSC 0588 Ingemar Sandström Avgående styrelse

Bilden: Avtackade personer vid årsmötet februari 2015: Från vänster: Anna Pettersson, Dagmar Häggström, Gerd Brodin, Ceris Gren, Ingemar Sandström(Distriktsordförande) Nils-Åke Sandström, Ivar Grönlund, Olle Gren. Följande personer fattas på bilden: Carin Burström, Sigrid Bäckström och Barbro Grönlund. Foto: Monika Sandström

Utebliven snöstorm och snöskottning gjorde att nästan 100 medlemmar ur SPF-seniorerna Umeå Norra samlades i Tavelsjö Bygdegård för årsmöte den andra februari 2015.

Årsmötet inleddes av ordföranden Gerd Brodin som hälsade välkommen och uppmanade deltagarna att med en tyst minut hedra de medlemmar som avlidit under året. Verksamhetsberättelsen visade att SPF-seniorerna Umeå Norra under året deltagit i totalt 11 sammankomster; två kulturarrangemang, nio månadsmöten samt två resor och ytterligare ett arrangemang.

Ett stort antal medlemmar deltog i studiebesök, dels på Västerbottens Museum "En guidad visning och fotoutställning med Olle Jonsson" samt dels Folke Hubinetts utställning "En stad i staden".

Föreningens resa till Kroatien, som snabbt blev fullbokad, blev väldigt lyckad. Endagsutflykten till Olofsfors var också intressant och mycket uppskattad.

Föreningen har under det gångna året arrangerat två studiecirklar: Berättarcirkel och "Ta det på en höft".

Föreningen har haft representanter vid årets distrikts- och ordförandekonferenser i Nordmaling och Lycksele.

Till styrelsen för 2015 valdes: Anitha Juslin till ordförande och till styrelseledamöter omvaldes Margit Johansson, Helen Ekström, Nils-Erik Karlsson och Carin Bergman samt nyval av Olle Forsman och Hans-Eric
Forsman.

De som lämnat styrelsen och andra poster avtackades med blommor och applåder.

Tack vare ett gediget arbete av valberedningen kunde distriktsordförande Ingemar Sandström med kraft och energi snabbt genomföra årsmötesförhandlingarna.

Årsmötesordföranden tackade för den goda uppslutningen och riktade ett varmt tack till köksgruppen.

Distriktsordförande Ingemar Sandström bytte därefter "kappa" gav en bejublad underhållning med gamla Elvis-låtar.

Som avslutning blev det vinstdragning på de försålda årorna och de inlämnade motionskorten.

/ Carin Bergman