SPF distriktet i Västerbotten marknadsförde sin verksamhet under Noliadagarna. Medlemmar från föreningarna Björken, Norrskenet, Sävarådalen, Bjurholm, Umeå Norra, Rönnen, Robertsfors, Nysätrabygden samt Sydporten turades om att sitta i SPF montern. De svarade på frågor som besökande ställde och berättade om den verksamhet som SPF har på förbunds- och distriktsnivå. Föreningarna fick även möjlighet att marknadsföra sin egen verksamhet. Sammantaget upplevdes satsningen som ett bra sätt att förmedla den verksamhet som SPF har.