Lars Weinehall medverkade med en exposé över Centerpartiets historia och Nuläge med det förnyelsearbete som pågår i centerrörelsen.

I arbetet med att ta fram ett nytt Idéprogram har Centerpartiet valt att använda en öppen process där medlemmarna är inbjudna att lämna synpunkter och förslag.

Kerstin Nilsson presenterade Centerns mening att Vårdvalet bör utvidgas i Västerbotten så att legitimerad personal t ex sjukgymnaster och distriktssköterskor kan etablera sig i form av egna företag med egen listning av patienter utan att driva en komplett vårdcentral.

Undersökningar som gjorts visar att det finns ett stort behov av enkla undersökningar och behandlingar i närområden. Just för dessa har avståndet stor betydelse för allmänheten.

Till ny ordförande för Tavelsjöcentern 2012 valdes Monika Sandström. Övriga ledamöter blev Solveig Granberg, Erik Gustavsson, Nils-Åke Sandström, Jan Selberg, Dan Weinehall, Gunnar Westberg.

Britt-Inger Olofsson och Lisbeth Etting som slutat i styrelsen avtackades med blommor och ett särskilt tack framfördes till Solveig Granberg som lämnade ordförandeskapet.

Bildtext: Vid bordet: Kerstin Nilsson, Lars Weinehall, Solveig Granberg och Monika Sandström.

Bakre raden: Gun-Britt Tegman, Hans Weinehall, Gunnar Westberg, Rolf Appelblad, Dan Weinehall, Britt-Inger Olofsson, Corina Selberg och Birgit Johansson.