Det var fullsatt i Tavelsjöskolans matsal när Vattenskyddsområdet återigen diskuterades. Tavelsjöcentern hade inbjudit och 76 personer kom för att lyssna och diskutera det nya aktuella förslaget.

Kurt Knutsson, Ulrika Sundin Bonnedahl från UMEVA samt
Jonas Svensson från Miljökontoret var inbjudna för att informera och för att lyssna till Tavelsjöbornas synpunkter.

Kurt Knutsson inledde med att berätta om planeringen som pågått sedan 1997 och som ledde till till ett beslut i kommunfullmäktige 2002. Detta överklagades dock av markägare som ansåg att restriktionerna var för omfattande. Länsstyrelsen och sedemera regeringen upphävde beslutet för man ansåg att restriktionerna skulle vara ännu hårdare vad gäller framför allt bekämpningsmedel och oljeprodukter.

Ulrika Sundin Bonnedahl redogjorde sedan för det nya förslaget som nu är på väg att lämnas in och vad det nya förslaget innebär.
Detta innebär efter vad vi kan förstå, problem för en del av fastighetsägarna i Tavelsjö. På frågan om en befintlig infiltrationsanläggning får byggas om ifall den slutar att fungera kunde de inte ge ett bestämt svar. Ägaren kan då i en del fall tvingas bygga ett reningsverk som kan kosta mera än hundra tusen kronor.

De som samlats var mycket kritiska till förslaget som kommer att innebära svåra restriktioner för bygden.

Tavelsjöborna har alltid varit måna om sitt fina vatten som de själva är så beroende av. Nu inför kommunen nya byråkratiska regler med extra krav på besiktningar, ansökningar och restriktioner för att skydda reservvattentäkten så att UMEVA skall kunna utnyttja den och distribuera vattnet till tätorten.

Fastighetsägarna inom vattenskyddsområdet anser att de inte borde behöva stå för de extra kostnaderna som detta innebär.
Det borde i stället bolaget UMEVA stå för eftersom det är deras angelägenhet.

Tavelsjöborna fick en bra information och fick tillfälle att framföra sina synpunkter, som tjänstemännen lovade att ta till sig.