Under vt. 2006 kommer bokbussen - som stannar utanför Kate och Benny Sandström i norra Långviksvallen - följande datum:

2/2, 2/3, 6/4, 11,5 0ch 15/6

Tiden är som vanligt 18.45 - 19.15