Odla DSC 2760 2

Sybil Sundling som driver familjeföretaget Oxvikens gård berättade och svarade på frågor om odling av grönsaker.

På gården är fårodling den största inkomstkällan. Sedan kommer biodling och grisuppfödning. Sybil menar att grönsaksodling är roligt och inte svårt för den intresserade. Hon visade fina bilder från sina odlingar och berättade bland annat om i vilken ordning man bör så tidsmässigt, hur man förgror och planterar ut, hur man gödslar, håller bort ogräset och bekämpar skadeinsekter. Bra fröer och hur man förbereder jorden är också mycket viktigt att tänka på. Stallgödsel är bäst och ska användas rikligt.

Vitlök är det roligaste och mycket enkel att odla. Den planteras i oktober, behöver inte täckas, snön sköter det. I augusti är den färdig att skördas. Sedan beskrevs odling av de olika grönsakerna i tur och ordning. De som kommit till mötet hade många frågor som Sybil svarade på utifrån mångårig erfarenhet och stort kunnande. De församlade bjöds också på smörgåsfika.

Arrangör för mötet var Tavelsjöbygdens LRF och Studieförbundet Vuxenskolan.

Foto: Nils-Åke Sandström