Rabbe Sjöberg, känd speleog från Umeå, menar att exakt årtal med stor sannolikhet kan fastställas för bildandet av tavelsjögrottorna och även Vindelälvens lopp.

Citat från Rabbe Sjöberg:

'Sent i augusti kunde vi på året datera den stora jordbävning, som vi funnit spår av i sandtaget i Röbäck just söder om Umeå.

Precis som i fallet med Bodsagrottorna där vi i gamla lervarvsdiagram funnit varvet -424, en seismit som sträckte sig över flera älvdalar, fann Nils-Axel Mörner, denna gång i Bergströms avhandling om isreccetionen i Västerbotten, från 1968, ett mycket speciellt sedimentvarv, en seismit, som kunde åtefinnas i lervarvslokaler från Umeälven ned till åtminstone Öreälven.

Varvet -189, dvs 9428 lervarv BP, således 9477 år före i 1999 bildades med stor sannolikhet vid den stora Umeåjordbävningen, som troligen var betydligt starkare än den nu aktuella i Turkiet.

Sannolikt är det samma jordbävning som dels bildade grottorna i Tavelsjö, dels bildade de mäktiga skreden i morän i Botsmarkstrakten drygt 5 mil norr om Umeå.

Jordbävningen kan även ha haft betydelse för såväl Umeälvens som Vindelälvens nuvarande lopp. Undersökningarna av denna jordbävning fortsätter.'


Läs mer i artikeln.