Tavelsjö skola finns i Tavelsjö by, vid sjöns norra strand, ca 30 km nordväst om Umeå. Bygden har anor långt tillbaka och nära anslutning till såväl vatten, skog som ängar, vilket innebär att natur och miljö är en självklar profil.

Skolan, som har ett upptagningsområde betydligt större än själva Tavelsjö by, har 7 årskurser inklusive förskoleklass. Totalt är det ca 190 elever. I skolan finns tre fritidshem som tillsammans med skolan och förskolan utgör en samverkande helhet.

Till skolan hör också 6 dagbarnvårdare.

När man gått årskurs 6 väntar högstadiet, som de flesta elever går inne i Umeå.

Mer om Tavelsjö Skola här.


Rödåsel skola

Rödåsel skola ligger i en naturskön miljö: Rödåbygden, cirka 3,5 mil från Umeå och cirka 2 mil från Vindeln. Närheten till skogen, vattnet (Vindelälven) och landsbygdskulturen sätter sin prägel på skolan samt undervisningen.

Skolan har ungefär 75 elever, från förskoleklassen upp till årskurs 6.

Skolan har B-form vilket innebär att man har åldersblandade klasser.

I Rödåbygden finns ett rikt föreningsliv som bidrar till att barnen har en aktiv fritid. Detta yttrar sig bland annat i ett flertal ungdomslag i fotboll, ridning på belyst ridbana, innebandy, gympagrupper m.m. Ett visst samarbete finns mellan föreningslivet och skolan.

Mer om Rödåsels skola här.