Bredbandsnätet - och därmed ByaNät-portalen - omfattar många byar i tre kommuner. Befolkningen är fördelad relativt jämt över hela området.

I bygden finns mer än 60 större och mindre byar. Inom det område som omfattas av bredbandsnätet finns sammanlagt 2 304 invånare i 773 hus (SCB 2001-12-31).

Läs mer i byastatistiken (pdf-fil).

Den kan också användas som underlag för t.ex. utdelning av inbjudningar till allmänheten när man ska fördela antal blad på olika områden.