Tavelsjö ByaNät höll årsstämma den 21 juni 2022 å Tavelsjö Bygdegård.

 

Signerat protokoll kan läsas här: 2022 Årsstämmoprotokoll

Det förslag till stadgeändrig som antogs av årsstämman kan läsas här: Förslag till stadgeändring