Eftersom pandenin fortsatt råder så blir det ingen marknad på Nationaldagen i år. Däremot kan vi med glädje meddela att det blir städdag istället. Så, ta med passande kläder och lämpliga verktyg. Vi tror att vi exempelvis kan behöva klippa gräs, röja i slänten samt rengöra och måla förstukvisten. Vi köper färg men ta gärna med skrapa, stålborste och/eller pensel. Kl 10 drar städkalaset igång. Fika ingår sjlvklart! Välkommen!