Med anledning av pandemin flyttar vi fram årsmötet. Vi avvaktar att vädret blir lite mildare så att vi kan ses utomhus eller om restriktionerna ändras och tillåter sammankomster inomhus.

/Styrelsen