IMG 0045

 Foto: Hans-Göran Olofsson

Anders Enetjärn, Tavelsjö leder vandringen som en del av återkommande exkursioner till någon av de flertaliga bergstoppar som finns i Tavelsjöbygden. Anders delar med sig av den kunskap han har om geologi, natur och miljö. Ta med fika, kikare, ev. karta och kamera och ett gott humör. Tavelsjöbergets högsta topp (ca 284m ö. h.) - en av de högsta punkterna i Umeå Kommun ligger ovanför högsta kustlinjen.

Anders kommer säkert att visa på spår från senaste istiden och förklara varför naturen ser ut som den gör. Vi ska upp på berget, drygt 120 höjdmeter och vandrar både på stigar och fritt i terrängen. Anpassa klädsel och skor efter väder och vind.

Samling kl 9.00 på parkeringen nedanför berget, fortsätt på vägen som går alldeles förbi Tavelsjöodjuret vid väg 363 mellan Sand och Signilsbäck. GPS-position: 64°01'10.1"N 20°01'14.5"E.

Vi fikar på någon lämplig plats med fin utsikt (ta med eget fika). Det finns vindskydd och eldstad, och ev. torrdass. Räkna med att vandringen tar minst 3 timmar, troligen mer.

Tavelsjö Hembygdsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.