200406 bygdeportalen PåskenMåndag - onsdag 6, 7 och 8 april kl. 19 Passionsandakt.

Skärtorsdag 9 april kl. 19 Mässa. Johannes Nord, präst, Anders Winterstam, musiker.

Långfredag 10 april kl. 11 Gudstjänst. Johannes Nord, präst, Anders Winterstam, musiker.

Påskdagen 12 april kl. 11 Mässa. Johannes Nord, präst, Anders Winterstam, musiker, Tavelsjö kyrkokör.

Annandag påsk 13 april kl. 11 Lena Fagéus, präst, Anders Winterstam, musiker.

I och med regeringens förbud för allmänna sammankomster med fler än 50 personer kommer vi att begränsa antalet besökare vid gudstjänsterna.

Varje söndag finns möjlighet att se veckans gudstjänst hemma kl. 11 på vår webb: https://www.svenskakyrkan.se/umea/hemma eller på vår Facebook: https://www.facebook.com/SvenskaKyrkanUmea