Liza och Anders 21 juli

Liza Lundkvist och Anders Winterstam medverkade vid gudstjänsten i Svedjans kapell på Apostladagen med mycket sång och musik av Ylva Eggehorn.

Temat för dagen var Sänd mig och Liza predikade utifrån texterna om Petrus, som trots att han inte vågat erkänna att han kände Jesus och tre gånger förnekat honom, ändå blev klippan på vilken kyrkan skulle byggas.

Kyrkvärd var Monika Sandström. Många kom till gudstjänsten och stannade även efteråt på enkelt kyrkfika ute i solen. Kollekten till ACT, som är det nya namnet på Svenska kyrkans internationella arbetet, blev 1060 kr.

Bild: Liza Lundkvist och Anders Winterstam utanför kapellet

Foto: Monika Sandström