Gökotta 2019 copy 

Kapellet var fullsatt med församlingsbor och konfirmander på läger när gökottan började med psalmen Din klara sol går åter upp.

Den nya Församlingsherden i Umeå landsförsamling Malou Wirström ledde gudstjänsten och predikade utifrån texten på Kristi himmelsfärds dag om att Jesus lämnade lärjungarna för att kunna finnas nära oss alla, utan beroende av tid och rum.

Tavelsjö kyrkokör sjöng under ledning av Anders Winterstam Tänk att få vakna, Nu grönskar det, Liksom våren vaknar och sist Må din väg. David Stenlund var kyrkvärd och Blåbandsföreningen Norrby-Tavelsjö serverade kyrkfika som avnjöts ute i solen på Folknykterheten dag.

Bild: Kyrkokören med musiker Anders Winterstam vid pianot.

Foto: Nils-Åke Sandström