Moa Beak Trivseldag

Diakonikommittén & Ingemar Grahn bjöd på lyxig laxlunch med tillbehör vid Trivseldagen på fullsatt Kyrkans lägergård i Svedjan.

Efter maten informerades om Väntjänst Tavelsjö som församlingen startar för att underlätta möten mellan den som vill ha besök eller stöd och den som vill besöka eller göra en tjänst. En folder med beskrivning av väntjänsten samt kontaktuppgifter till samordnarna Monika Sandström och Rolf Appelblad lämnades.

Dagens gäst var komminister Moa Beak från Grisbackakyrkan. Hon berättade om Pilgrimsvandring med rötter i den Katolska kyrkan och dess uppsving under senare år när vandringen delvis ändrat sitt syfte. Det fysiska målet är inte längre lika viktigt utan det handlar mera om livets resa, att finna sig själv, självkännedom, närvaro och frid. I Sverige finns flera Pilgrimsleder och Moa berättade om vandringar efter Dag Hammarsköldsleden som till stora delar går efter Kungsleden mellan Abisko och Nikkaluokta, 10 mil. Efter leden finns sju stenar med text från hans bok Vägmärken att reflektera kring. På första stenen står det ”Den längsta resan är resan inåt.” Moa berättade personligt och engagerat om bland annat den fysiska utmaningen, hur man hjälps åt i gruppen, sjunger, delar utrymme, liv, bön och nattvard.

Bild: Monika Sandström, Rolf Appelblad, Moa Beak och Ingemar Grahn

Foto: Nils-Åke Sandström