Körer 1a Advent

Tavelsjö kyrkan var välfylld när klockorna ringde in till gudstjänst på första Advent. Julkören och Barnkören sjöng Jublet stiger på nytt denna dag under ledning av Anders Winterstam.

Sedan följde Dotter Sion à capella, Hosianna och de kända advetssångerna tillsammans med församlingen. Petra Lindmark förgyllde orgelmusiken med sin trumpet.

Ingrid Mannberg Öhman berättade om Svenska kyrkans julinsamling En flicka är född som startade denna dag och bad om en stor gåva.

Kyrkoherde Kenneth Nordgren, som tjänstgjorde för sista gången i Tavelsjö kyrka innan han flyttar till Uppsala ledde gudstjänsten och predikade om ett Nådens år. Det första ljuset är ett tydligt tecken. Mörkret kan aldrig vara så stort att inte ett ljus kan lysa upp. Vår uppgift är att dela ljuset från Jesus för att hela en trasig värld. Sist sjöng körerna Kom till oss, världens ljus.

Rolf Appelblad tackade Kenneth Nordgren för hans tid som kyrkoherde för församlingen och önskade lycka till i hans nya arbete som rektor för kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund. Monika Sandström instämde och överlämnade en bukett rosor.

Ester Andersson var kyrkvärd och Mikael Nyberg vaktmästare. Rödålidens Blåbandsförening bjöd på kyrkfika i församlingsgården där Laila & Lars Windelius också ledde allsång.

Bild 1. Körerna sjunger

Avtackn av Kenneth N copy

Bild 2. Rolf Appelblad och Monika Sandström tackar Kenneth Nordgren från församlingen.

Foto: Nils-Åke Sandström