DSC 0140

Hur ser klimatförändringarna ut och kan vi göra något åt dem? Inspirerad av Storuman Forever ordnade Tavelsjö församling under ledning av Charlotte Thysell och Ingemar Grahn, en heldag om miljö och koldioxid.

Med avstamp i en temamässa med prästen Östen Jansson, där han bland annat med ett snöre av olika längder demonstrerades skillnad på miljöbelastning mellan att åka bil, tåg eller flyg till Stockhom. Att åka tåg motsvarade några centimeter medan bilresan motsvarade 25 meter och flyget 30 meter snöre.

Efter en klimatriktig sopplunch i församlingsgården hade Sara Ekenstedt från Esam en föreläsning under rubriken ”Från dystopi till framtidshopp” och alla fick prova på att själva testa sitt koldioxidutsläpp med hjälp av ett dataprogram. Det visade sig vara en stor spridning i utsläpp. Det som skilde var främst transporter i flyg och bil. Ekenstedt berättade om olika sätt där vi själva kan påverka CO2 utsläppet. Något så enkelt som att välja rätt energileverantör är ett sätt. Solpaneler på tak är en strålande exempel på hur vi kan fånga solenergi, där vi kan sälja vårt elöverskott under varma soliga dagare. Goda exempel från lantbruket med biogasanläggningar är snart här i Tavelsjö, ett gott uppslag för framtiden.

Ingemar Grahn berättade att Tavelsjö Forever är ett projekt som ska fortsätta med studiecirklar och återkommande program med uppföljning av vårt klimatbeteende. Att utbyta enkla, roliga idéer och att leva på nytt klimatsmart liv blir viktiga inslag. Andra församlingar och föreningar kommer också att utmanas.

Bild: Charlotte Thysell, Sara Ekenstedt och Ingemar Grahn.

Foto: Nils-Åke Sandström