Tavelsjö ForeverDSC 0123

Tavelsjö församling har tagit initiativ till ett samarbete med många föreningar i bygden för att öka vår kunskap om och minska vår klimatpåverkan.

Ett trettiotal föreningar hade inbjudits till information och samtal om projektet, som döpts till Tavelsjö forever. Inspirationen kommer från tv-programmet Storuman forever. Ingemar Grahn, diakon och Charlotte Thysell, församlingspedagog berättade om församlingens planer och vilka kontakter som tagits. Informationen ska spridas i olika medier och genom i direktkontakt med församlingsbor. Föreläsningar och studiecirklar planeras, bland annat kommer Sara Ekenstedt Esam AB att medverka vid ett informationsmöte i oktober.

Samtalen ska utgå från våra förutsättningar, lyfta fram det positiva och försöka använda en väl avvägd dialog som inte pekar ut syndabockar utan istället synliggöra goda exempel och de möjligheter som finns. I grunden finns en övertygelse om att tillsammans kunna bidra till en hållbar livsstil för framtiden, våra barn och barnbarn.

De som kommit till första träffen var företrädare för TuRe, LRF, Centerpartiet, Biodlarföreningen, Liden Svedjans samfällighetsförening och Hembygdsföreningen. 21 oktober startar hela projektet kl. 11 med Temamässa i kyrkan. Efter det lunch i församlingsgården som Wärdshuset står för. Lunchen följs sedan av föreläsningen med Sara. Mer info: se annons!

 

....................................

Bilden:

Främre raden; Gerd Sundqvist, Rolf Appelblad, Charlotte Thysell, bakre raden; Per-Gunnar Olofsson, Monika Sandström, Åke Jonsson och Ingemar Grahn.

Foto: Nils-Åke Sandström