Minnesgudstjänst

Kyrkan var nästan fullsatt vid Minnesgudstjänsten på Alla helgons dag.

Församlingen fick lyssna till fina dikter samt solosång, Always there av Ingemar Grahn. Kyrkokören sjöng Blott en dag, Det kommer en dag och Alltid hos dig under ledning av Anders Winterstam orgel/piano. Anders sjöng också solo i Tears in heaven. Ljus tändes för de 27 församlingsbor som avlidit under året och vid allmän ljuständning sjöng kören Som hjorten tängtar till vattenbäckar. Lena Matsson spelade tvärflöjt till sångerna och ett flöjtsolo av Bach. Michael Brodin hade en betraktelse och aftonbön. Stämningen blev magisk med alla ljus, kära minnen och den vackra musiken!

Före gudstjänsten serverade Internationella gruppen fika med värme och ljus i församlingsgården till förmån för Utlandskyrkans diakoni.

Foto: Nils-Åke Sandström