170926 webb tavelsjo trivseltraffkl. 12 i Tavelsjö församlingsgård. Mitt liv som globetrotter -  Stig-Åke Lindgren, äventyrare, fartygspastor mm. berättar om sina strapatser.

Lunch: köttsoppa, klimp, kaffe och kaka. Pris: 60 kr/person

Varmt välkommen!