Vårfest 2017

Det var mycket sång, musik och glädje när barngrupperna hade sin våravslutning i kyrkan. Charlotte Thysell medverkade och Josefin H Nyström ledde barnkören.

Anders Winterstam ledde kyrkokören och spelade till sångerna med hjälp av Johan Wållberg gitarr, bas och cajón. Några sånger var Över berg och dal, Se på din värld, Härlig är jorden och sist Må din väg.

Barnen sjöng även Vad det är bra att jag har dig, Jag går på livets väg, Jippie Wow och Goliat samt Sol vind och vatten med Johanna Kinnonen, Alfred Edlund, Katja Hansson och Clara Berglund.

Gustav Frosteblad predikade utifrån kärleksbudet och buktalade med hjälp av Jesusdockan om hur Gud vill att vi ska vara mot varandra. Vera Eriksson var kyrkvärd och Anna Galvina skötte ljudet.

Efteråt var det hamburgare och fika, tipsrunda, kyrkmålning samt sköta små lamm i kyrkparken.

Foto: Nils-Åke Sandström