Tisdag 15/1

Kl. 9 Öppen förskola. Församlingsgården.

Kl. 11 Andakt. Församlingsgården.

Kl. 19 Kvällsro i ton. Kyrkan.

Lördag 19/1

Kl. 12-17 Skaparglädje. Församlingsgården.

Söndag 20/1

Kl. 11 Gudstjänst med mässa. Michael Brodin, Anders Winterstam. Fika. Kyrkan.

Tisdag 22/1

Kl. 9 Öppen förskola. Församlingsgården.

Kl. 11 Andakt. Församlingsgården.

Onsdag 23/1

Kl. 19 Konsert .Jazz och folkton. Ulf Nordwall piano, Peter Nordwall saxofon. Kyrkan.

Söndag 27/1

Kl.11 Gudstjänst. Michael Brodin. Fika. Kyrkan.

Tisdag 29/1

Kl. 9 Öppen förskola. Församlngsgården.

Kl. 12 Trivselträff. Församlingsgården.

Onsdag 30/1

Kl. 8.30 Morgonbön. Kyrkan.

Kl. 19 Bibelstudium. Församlingsgården.

Söndag 3/2

Kl. 11 Mässa för stora och små. Michael Brodin, Anders Winterstam, Josefin Hansdotter Nyström, Charlotte Thysell. Barnkör. Varmkorv och gobit. Kyrkan.