Bygdegårdsföreningen DSC 0350

Mårten Edberg ledde mötesförhandlingarna, när Tavelsjö Bygdegårdsförening och dess sektion för Sundlingska gården, nyligen hade årsmöte på Bygdegården.

Föreningen kunde, i sina verksamhetsberättelser för 2018 redovisa en omväxlande och mycket livaktig verksamhet. Sammantaget utgör dessa en viktig grund för det starka föreningslivet i Tavelsjöbygden och styrelserna fick mycket beröm för sitt arbete och engagemang. Det är nu viktigt att Tavelsjöborna känner sig delaktiga och inser hur viktigt det är för bygdens kultur- och föreningsliv att de ställer upp. Därför diskuterades, bl.a. hur man på bästa sätt kan ut till alla, med fokus på nyinflyttade. Under årsmötet väcktes även frågan om att installera solfångare på gårdarnas tak. Detta tyckte alla var ett mycket bra förslag, som styrelsen skall utreda vidare.

Till ordförande för Bygdegårdsföreningens styrelse omvaldes Samuel Gottnersson. Omval till styrelsen gjordes även på Simon Edberg och Dodd Johansson, övriga ledamöter Eva Gustavsson, Jenny Ekström och Thord Holmström sitter kvar ytterligare ett år.

Sektionsstyrelsen för Sundlingska gården omvaldes i sin helhet, nämligen Olof Vesterberg ordförande, Anette Nilsson, Stellan Hermansson, Martin Jonsson, Bosse Nilsson, Roland Berglund och Ulrika Israelsson.

Bilden: Stående Thord Holmström, Simon Edberg, Olof Vesterberg och Stellan Hermansson. Sittande: Dodd Johansson, Samuel Gottnersson och Jenny Ekström.

Foto: Nils-Åke Sandström