Även som bifogad pdf-fil.

KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA

Torsdag 26 april 2017 klockan 18.30

Tavelsjö Bygdegård

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.00. OBS!

 

Motioner till årsstämman från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 18 april. Motioner inskickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Styrelsen behöver ha lite tid innan stämman för hanteringen.

Utöver stadgeenliga ärenden, två nyttiga, spännande men väldigt olika inslag,

 

1. Genomgång av GDPR, den nya dataskyddslagstiftningen som berör hantering av personuppgifter och ersätter PUL. Viktigt göra rätt, mer om det på stämman.

 

2. MixedReality – framtidens spännande omvälvande teknik – möjligheter med VR. Kan det komma TBN:s medlemmar till gagn? Hur kan vi skapa värde med hjälp av förstärkt verklighet och hur ser framtiden ut? CGI presenterar tekniken & fall där kunder fått ett gott stöd att lyckas med hjälp av bl a Microsoft HoloLens.

Föredrag och intressant demonstration.

Dessutom redovisas läget kring pågående bredbandsutbyggnad, Bredband till alla.

 

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Via e-post nils-ola.andersson (at) tavelsjo.se

 

TBN bjuder på fika!

Välkomna!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

hans.weinehall (at) tavelsjo.se

 

 

 

Årsstämma torsdag 26 april 2018, Tavelsjö bygdegård

1. Öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Val av justerare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Motioner.

14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

15. Budget.

16. Medlemsavgift för år 2019.

17. Övriga avgifter.

18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

19. Val av revisorer och suppleanter.

20. Val av valberedning.

21. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

22. Avslutande.