Alltele som tillhandahållit bredbands-TV som en extratjänst till anslutningar i Tavelsjö Byanät har valt att upphöra med leverans av denna tjänst utan att informera vare sig användare av tjänsten eller Tavelsjö Byanät. Detta innebär att användare som haft avtal med Alltele om leverans av bredbands-TV inte längre får denna tjänst levererad sedan den 3/5 2017. Detta är en tjänst som tecknats individuellt mellan enskilda användare och Alltele.

Tavelsjö Byanät har kontaktat Alltele och för en dialog med dom om hur situationen kan lösas. Till dess vi fått något besked av Alltele om detta så har vi ingen annan information att ge än att Alltele för tillfället inte levererar tjänsten.

Tavelsjö Byanät uppmanar användare att avvakta det besked som Tavelsjö Byanät förväntas få av Alltele om hur denna situation hanteras. Om man inte kan avvakta det beskedet bör man nyttja alternativa TV-lösningar till bredbands-TV om det är möjligt. Det finns just nu ingen möjlighet att nyttja någon annan bredbands-TV leverantör i Tavelsjö Byanät.

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät beklagar den olägenhet som våra medlemmar drabbats av på grund av All-Teles hantering av sitt åtagande.