nyastyrelsen sv

TAIK's nya styrelse har nu haft sitt första styrelsemöte och ser fram emot ett roligt verksamhetsår.
Från vänster i bilden:
Ulrika Sandström (sekreterare), Markus Nyström (vice kassör/bidragsansvarig), Anders Helmersson (kassör), Mattias Bornerberg (vice ordförande) och Johanna Sundqvist (ordförande). Våra kontaktuppgifter finns på TAIK's hemsida: www.taik.se