Årsmöte med stadgeenliga ärenden hålls i Byastugan torsdag 2/3 kl 19. Förslag till dagordning såväl som redovisningshandlingar finns att hämta hos kassören, Lisbet Grahn 070-330 89 06. Fika serveras. Välkomna! Styrelsen