Söndag 13 augusti kl 14 är det gudstjänst i Överrödå Byastuga. Det är kyrkoherde Fredrik Juul som har den och efteråt serveras gott fika. Välkomna! Vindelns församling och Bygdeföreningen.