B10ACD14 BD36 4220 891C D5E21A5B157C

Besökare och medverkande. Från vänster bakre raden Karin Ågren, Sara Wikman, Oscar Burström, Gerd Sundqvist, Fredrik Agerberg Skoglund med sin lille son, Malin Gruffman, Carina Wiro, Solveig Granberg, P-G Olovsson, Alf Söderlund, Torbjörn Wennebro, Olof Westerberg, Göran Sundqvist, Dan Weinehall, Ingrid Mannberg Öhman, Emil Byström, främre raden Maria Ärlestig, Rolf Appelblad, Monika Sandström, Eva Wiklund, Hans-Göran Olovsson.

"Välkommen till bygden" var rubriken när föreningen TuRe nyligen bjöd in alla nyinflyttade i Tavelsjöbygden till ett möte i Tavelsjö Bygdegård.

Tavelsjöbygden är känd för sitt rika föreningsliv och eftersom många flyttar in vill föreningarna gärna komma i kontakt med dem för att presentera sig och sin verksamhet. Carina Wiro som lett planeringen av arrangemanget hälsade välkommen och hoppades att alla skall trivas i bygden, hon bjöd också alla att vara med på en bussrundtur den 19 okt. där byarna kommer att presenteras. Hela arrangemanget stöds av URnära projekt SKUR.

Följande föreningar fanns med och presenterade sig och sin verksamhet Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling, ek. för. (TuRe), Tavelsjö LRF, Tavelsjö Församling, Centerpartiet och Centerkvinnorna Tavelsjö, Tavelsjö Hembygdsförening, Studieförbundet Vuxenskolan, Selet Byaförening, Rödåsels Bygdegårdsförening , Rödåbygdens Idrottsklubb (RIK), Sundlingska gården och Besöksnätverket Tavelsjö-Vindelälven.

Göran Sundqvist ordförande i TuRe berättade att föreningen bildades för sju år sedan för att tillsammans med andra föreningar i Tavelsjö och Rödåbygden tillvarata bygdens intressen och att göra den mera attraktiv och stärka gemenskapen bland de boende. Den vill marknadsföra bygden för att göra den mera känd och få fler besökare och bättre service. Bland de tolv projekten, som nu är aktuella, nämnde han särskilt projektet Kyrkbacken. För att ge äldre möjlighet att bo kvar i bygden när de vill sälja sin villa, kommer 34 lägenheter att byggas vid stranden nedanför kyrkan. Detta leder till en flyttkedja där lika många barnfamiljer får möjlighet att kunna flytta till Tavelsjöbygden, vilket ger ökat elevunderlaget till skolan, fler kunder till butiken och vi får fler trevliga grannar mm.

bild 2 DSC 2417

Carina tackade alla som medverkat och hoppades att många nyinflyttade skulle ta chansen att följa med på den planerade bussrundturen.

Foto: Nils-Åke Sandström