Ture o kyrkbacken

Föreningen TuRe vill hälsa alla nyinflyttade, inklusive de som kommer från andra länder, varmt välkomna till Bygden och beslutade vid sitt senaste styrelsesammanträde att inbjuda in dem till en informationsträff där bygdens föreningar presenterar sig och sin verksamhet.

Därefter kommer en bussledd sightseeing att genomföras, där bygdens byar besöks och berättas om på plats. Carina Wiro, har svarat för planeringen och förhoppningen är är att många skall ta tillfället att vara med, eftersom det ger en fin möjlighet att få lära känna sin nya hembygd. Allt detta blir genomförbart genom sökta medel hos UrNära/SKUR-projektmedel.

Alf Söderlund berättade att Kyrkbackenprojektet rullar på i sakta mak – Varken TuRe eller Interimsstyrelsen kan göra så mycket för att påskynda. Ansökan om detaljplan skickades in 15 mars, men så här långt har inget beslut om att börja jobba med detaljplanen tagits. Detaljplaneprocessen är en flaskhals och tidsåtgången och vilka frågor vi kommer att stöta på här, är svårbedömd. De politiker vi träffat ger positiva omdömen om projektet, men säger också att de som jobbar med detaljplaner är hårt ansträngda resursmässigt. Den bankkontakt Interimsstyrelsen har, stöttar byggnationen och beskriver goda möjligheter till finansiering, för både framtida bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningen. Initiala finansieringen med lån från intressenter och bybor har varit mycket lyckad och ger TuRe möjlighet att låna en dryg miljon. Intressentlistan har uppdaterats under våren och det är drygt 40 i kö för ca 34 lägenheter. Alf tror att alla på listan och kanske några till har stora möjligheter att tilldelas en lägenhet. Ambitionen är att lägenheterna på Kyrkbacken ska bli toppattraktiva, med stor miljöhänsyn och passa in väl med bebyggelsen runt omkring. Men först när vi kommit en bra bit in i planprocessen kan man säga när bygget kommer igång.

Bilden : Vid bordet: Alf Söderlund, Anette Olofsson, Mikael Brodin, Carina Wiro Rolf Appelblad, stående: Susan Enetjärn, Göran Sundqvist och P-G Olofsson. Foto: Nils-Åke Sandström

Virusfritt. www.avast.com