TuRe årsmöte 17

Föreningen TuRe (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling ekonomisk förening) hade nyligen Årsmöte på Wärdshuset prästgården.

Stämman inleddes med att Göran Sundqvist hälsade de nya entreprenörerna Mia Jonsson Åkesdotter och Carina Sehlström välkomna till Wärdshuset. De berättade kort om sina planer för sommaren när de har öppet alla dagar från
mitten av juni med lunch och fika.

Därefter berättade Alf Söderlund om vad som är på gång och vad som hänt kring projektet vars arbetsnamn nu är Kyrkbacken. Enligt nuvarande förslag ska huset rymma 34 lägenheter i olika storlekar. Ansökan att kommunen ska göra en detaljplan över området är inlämnad och inledande kontakter har tagits med markundersökare och arkitekt. Eftersom Kommunen har mycket begränsade resurser beräknas arbetet att ta fram detaljplanen ta minst ett år.

Sedan skall detaljritningar tas fram. Det nya lägenhetshuset uppförs i souterräng och vardera våningsplanen kommer att ha markkontakt. En ny strandpromenad etableras för att förbättra allmänhetens tillgång till stranden och sjön. En trädgårdsanläggning med växthus i suterrängläge etableras för att öka områdets attraktivitet. Viktiga värden för att lägenheterna ska bli attraktiva är, att ta vara på närheten och utsikten till sjön, skapa miljöer för social samvaro och fysisk förbindelse inomhus.

Efter denna information ledde Hans Weinehall årsmötesförhandlingarna med sedvanlig rutin. Ny ledamot i styrelsen är Anette Olofsson, som valdes in efter Linda Rönnlund, som avsagt sig återval. Övriga omvaldes och Styrelsen består nu av: Göran Sundqvist (Ordf) Svedjan, Alf Söderlund (v ordf.) Rödåsel, Anette Olofsson Österbacka, Carina Wiro Selet, Mikael Brodin Altjärn, Nils-Ola Andersson Lillsjöberg (kassör), Nils-Åke Sandström Långviken, Per-Gunnar Olofsson Näset och Susan Enetjärn, Tavelsjö.

Målsättningen med föreningen är att utveckla bygdens näringsliv, bebyggelse, näringsliv och besöksnäring med hänsyn till miljö och andra befintliga värden i området. Projekten inom föreningens ram drivs av enskilda, företag, föreningar och grupper med en utsedd projektledare.Utvecklingsplan för 2017 som beslutades upptar elva projekt varav Projekt Tio toppar i bygden är ett nytt projekt, där det skall upprätta en besöksvänlig guide till tio av Tavelsjöbygdens finaste berg. Det beslutades att det även under 2017 inte skall vara någon medlemsavgift. Årsmötet var välbesökt och det bjöds på gott fika.

Foto: Nils-Åke Sandström