Gästvänlig bygd

Nätverkets sekreterare Torbjörn Wennebro berättade att antalet gästnätter under 2018 ökade från 4 500 till drygt 5 000 bland de nio familjer/företag som bedriver boendeuthyrning. Alla vittnar om att majoritet av gästerna, både turister och gästarbetare, kommer från andra länder både inom och utanför Europa. Också antalet besökare i de 12 besöksmål som ingår i statistiken ökade kraftigt från sammantaget 147 000 till drygt 160 000.

Kajsa Åberg, turismstrateg vid Region Västerbotten turism, medverkade med ett mycket uppskattat föredrag om trender inom besöksnäringen och hur man som mikroföretagare kan jobba enskilt och tillsammans för att nå framgång. Den frågan kommer nu nätverket att gå vidare med genom en workshop till hösten dit alla nätverkets aktörer inbjuds för diskussion och planering av konkret samverkan.

I den efterföljande diskussionen pekade Stefan Lindgren, By the River i Östra Spöland på hur illa länets vandringleder sköts med bristande underhåll, undermålig eller obefintlig skyltning etc. Någon måste ta ett helhetsgrepp, menade Stefan som ett medskick till Region Västerbotten turism.

Tre företagspresentationer hanns också med. Stefan Lindgren berättade om By the River, Gunnar Westberg, Västernäs om deras boendeuthyrning och Torbjörn Wennebro om boende, möten och kalas på Heleneborgs Gård. Det var väldigt intressant att lyssna till deras berättelser om hur uthyrningar ofta skapat trevliga kontakter och vänskapsband, ibland med familjer från andra länder.

Ny ledamot i nätverkskommittén blev Lena Alwerud, Umeå-Tavelsjö lägenhetsboende i Långviksvallen. Övriga ledamöter är Stig Wall, ordförande, Torbjörn Wennebro, sekreterare, Per-Gunnar Olofsson, Linda Rönnlund och Alf Söderlund.

Bildtext:

Från vänster Torbjörn Wennebro, Gunnar Westberg, Stefan Lindgren och Stig Wall diskuterar med kvällens gäst Kajsa Åberg från Region Västerbotten Turism.

Foto: Nils-Åke Sandström