Företagsnätverksmöte

När Landsbygdsföretagen/Tavelsjöbygden genomförde sitt vårmöte i Tavelsjö Bygdegård fanns kommunstyrelsernas ordförande i Umeå, Vännäs och Vindeln, Hans Lindberg, Johan Söderling och Mathias Haglund, på plats för att informera om och diskutera utvecklingssatsningar i området.

Torbjörn Wennebro sa i sin inledning att nätverket tillkommit i ilska över den extrema stadsfixering som präglar den politiska och administrativa ledningen i Umeå kommun.

- Genom att lyfta fram vår mycket företagstäta bygd vill vi visa att vi finns och kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

Hans Lindberg menade tvärtom att kommunen visst vill se utveckling på landsbygden och hänvisade bl. a till att kommunen i den nya översiktsplanen förlängt tillväxtstråket 363 från Tavelsjö till kommungränsen mot Vindeln. Lindberg uppmanade samtidigt markägarna i bygden att ta fram fler byggbara tomter.

Under mötet framfördes att det pärlband av byar som finns längs Vindelälven från Vännäsby till Överrödå och berör samtliga tre kommuner borde ses som ytterligare ett tillväxtstråk och göras till ett samverkansprojekt för de tre kommunerna. Johan Söderling menade att Bisfärsområde Vindelälven som invigs i sommar kan ge bra draghjälp för områdets utveckling. Efter livlig mingeldiskussion under fikat serverat av Rödå Bröd & Spis följde företagspresentationer delvis valda med anledning av de inbjudna kommunalråden.

Hans Weinehall, ordförande i Tavelsjö Byanät berättade att nätet inom kort passerar 1 000 anslutna fastigheter i totalt över 100 byar i de tre kommunerna med en total investering på närmare 40 miljoner kronor.

Göran Sundqvist, ordförande i Tavelsjö & Rödåbygden Utveckling, TuRe, berättade om en rad projekt som genomförts och är på gång, bl. a förvärvet av prästgården i Tavelsjö och en angränsande fastighet. Genom projekt Kyrkbacken vill man där få till stånd en större antal lägenheter som kan få ingång flyttkedjor i bygden.

Tobias Lindgren, Rödåsel informerade om sitt företag Industriexperten AB som på kort tid expanderat till 5 anställda och som hjälper andra företag med monteringsarbeten av olika slag.

Avslutningsvis informerades om kommande aktiviteter med After Work i Tavelsjö Wärdshus 17 maj samt utbildningskvällar och ett nytt nätverksmöte till hösten.

Bildtext:

Från vänster Johan Söderling, Mathias Haglund, Torbjörn Wennebro och Hans Lindberg.

 Publik företagsmöte